ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

У 2020/2021 н/р педагогічний колектив працює над реалізацією завдань  освітньої програми дошкільного закладу, яка укладена на основі БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, програми розвитку дитини дошкільного віку “УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ” (група раннього віку та дошкільні групи),  програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою пстхічного розвитку віз 3 до 7 років ВІКОНЕЧКО” (групи інтенсивної педагогічної корекції “А”, “Б”), парціальних освітніхз програм “АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ”, “БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ ГРИ З LEGO”, “ДИТЯЧА “ОРЕОГРАФІЯ”
   

 

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ на  2020/2021 н/р

  1. Спрямувати роботу педагогічного колективу дошкільного закладу на наскрізне впровадження підходу «навчання через гру» в освітній процес в рамках проекту «Сприяння освіті» відповідно Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та  Тhe LEGO Foundation.
  2. Оптимізувати взаємодію учасників освітнього процесу з основ безпеки життєдіяльності з метою формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників.
  3. Впроваджувати сучасні підходи до формування лексичної компетенції дошкільників в умовах дошкільного закладу.
  4. Формувати у дошкільників пізнавальний інтерес та естетичне сприймання предметів, об’єктів і явищ навколишньої дійсності засобами музейної педагогіки.